سامانه پیام کوتاه

پنل پایه

- کاربران معمولی فقط ارسال و دریافت پیامک
- خط اختصاصی 5000(چهارده رقمی) هدیه
- تفکیک سنی و جنسیتی
- دارای 4 خط عمومی رند با پیش شماره 1000و2000و3000و5000

پنل ویژه

- کاربرانی که قصد تبلیغات یا ارسال انبوه دارند
- خط اختصاصی 5000(چهارده رقمی ) هدیه
- تفکیک سنی و جنسیتی
- دارای 4 خط عمومی رند با پیش شماره 1000و2000و3000و5000

پنل تجاری

- کاربرانی با خط اختصاصی و بانکهای مشاغل، منطقه ای و کدپستی
- خط 5000(چهارده رقمی)
- تفکیک سنی و جنسیتی
- ارسال از دکل های موبایل (BTS)
- دارای 4 خط عمومی رند با پیش شماره 1000و2000و3000و5000 و یک خط اختصاصی با قابلیت دریافت

پنل طلایی

- کاربرانی با امکانات قرعه کشی ،نظرسنجی،مسابقه،مناسبت،دفترچه تلفن،ارسال زماندار و ... .
- خط 5000(چهارده رقمی)
- تفکیک سنی و جنسیتی
- ارسال از دکل های موبایل (BTS)
- دارای عمومی رقمی رند با پیش شماره 1000و2000و3000و5000 و یک خط اختصاصی با قابلیت دریافت