گواهینامه SSL برای دامنه ir

این نوع گواهینامه SSL از دامنه های IR پشتیبانی می کند.

Asseco

SSL معتبر از شرکت Asseco
مناسب برای سایت های ir​ و جهانی

Asseco WildCard*

SSL معتبر از شرکت Asseco
صادر کننده از کشور لهستان
مناسب برای سایت های ir
پشتیبانی از Subdomain

OpenTrust

SSL معتبر از شرکت OpenTrust
نصب بر روی دامنه های جهانی و IR