گواهینامه SSL شرکتی (EV SSL)

این نوع گواهینامه SSL از دامنه های IR پشتیبانی نمی کند.

Comodo EV SSL

 • Comodo شرکت صادر کننده
 • Extended Validation نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • دارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد نیاز به مستندات برای صدور
 • 1 تا 7 روز مدت زمان صدور

Comodo PositiveSSL EV

 • Comodo شرکت صادر کننده
 • Extended Validation نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • دارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • دارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد نیاز به مستندات برای صدور
 • 1 تا 7 روز مدت زمان صدور

GeoTrust TrueBusinessID EV

 • GeoTrust شرکت صادر کننده
 • Extended Validation نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • ندارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • دارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد نیاز به مستندات برای صدور
 • 1 تا 7 روز مدت زمان صدور

Thawte Web Server EV

 • Thawte شرکت صادر کننده
 • Extended Validation نوع گواهی نامه
 • نامحدود تعداد Reissue
 • ندارد قابلیت تغییر دامین
 • ندارد SSL Wildcard
 • دارد نوار سبز رنگ
 • دارد سازگاری با موبایل
 • 99 درصد سازگاری با مرورگرها
 • دارد نیاز به مستندات برای صدور
 • 1 تا 7 روز مدت زمان صدور