هاست لینوکس حرفه ای ایران

IR-PLH 1

سرویس 500MB

مقدار فضا 500مگابایت

مقدار پهنای باند ماهیانه 3GB

PHP,MySql دارد

انتقال رایگان دارد

IR-PLH 2

سرویس 700MB

مقدار فضا 700 مگابایت

مقدار پهنای باند ماهیانه 7GB

PHP,MySql دارد

انتقال رایگان دارد

IR-PLH 3

سرویس 1GB

مقدار فضا 1 گیکابایت

مقدار پهنای باند ماهیانه 12GB

PHP,MySql دارد

انتقال رایگان دارد

IR-PLH 4

سرویس 2GB

مقدار فضا 2 گیکابایت

مقدار پهنای باند ماهیانه 25GB

PHP,MySql دارد

انتقال رایگان دارد

IR-PLH 5

سرویس 5GB

مقدار فضا 5 گیکابایت

مقدار پهنای باند ماهیانه 40GB

PHP,MySql دارد

انتقال رایگان دارد