بسته پشتیبانی و نگهداری وب سایت

سرویس پایه
 • دارد تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • ۱۰ مورد تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • ۲ خطا رفع خطاهای احتمالی سایت
 • دارد خدمات فنی پرداخت
 • ندارد پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری
 • دارد رفع مشکلات پرداخت آنلاین
 • ۱ مورد بروز رسانی سیستم
 • 15 ایمیل تعریف ایمیل های جدید
 • حداکثر تا ۵۰۰ مگابایت تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • ۱ بار بهینه سازی سرعت سایت
 • ندارد ارائه آموزش در محل کارفرما
 • 72 ساعت مدت پاسخگویی درخواستها
 • 1مورد تغییرات درخواستی در سیستم
 • ۳ مورد رفع ساسپندی
 • ۳ مورد دفعات بک آپ گیری
 • یکساله مـــــــــــدت
سرویس پیشرفته
 • دارد تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • 30 مورد تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • 10 خطا رفع خطاهای احتمالی سایت
 • دارد خدمات فنی پرداخت
 • دارد پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری
 • دارد رفع مشکلات پرداخت آنلاین
 • 2مورد بروز رسانی سیستم
 • 50 ایمیل تعریف ایمیل های جدید
 • حداکثر تا 2000مگابایت تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • 2 بار بهینه سازی سرعت سایت
 • ندارد ارائه آموزش در محل کارفرما
 • ۴۸ ساعت مدت پاسخگویی درخواستها
 • 3 مورد تغییرات درخواستی در سیستم
 • 6 مورد رفع ساسپندی
 • 6 مورد دفعات بک آپ گیری
 • یکساله مـــــــــــدت
سرویس حرفه ای
 • دارد تخصیص اکانت در پرتال مشتریان
 • نامحدود تغییر رمزهای عبور فراموش شده
 • 20خطا رفع خطاهای احتمالی سایت
 • دارد خدمات فنی پرداخت
 • دارد پشتیبانی تلفنی در ساعات اداری
 • دارد رفع مشکلات پرداخت آنلاین
 • 5مورد بروز رسانی سیستم
 • 500 ایمیل تعریف ایمیل های جدید
 • حداکثر تا 8000مگابایت تعریف فایل پشتیبان (بک آپ)
 • 3 بار بهینه سازی سرعت سایت
 • دارد ارائه آموزش در محل کارفرما
 • 24 ساعت مدت پاسخگویی درخواستها
 • 5مورد تغییرات درخواستی در سیستم
 • 15 مورد رفع ساسپندی
 • 15 مورد دفعات بک آپ گیری
 • یکساله مـــــــــــدت